Just a few names Vietnamese people often mispronounce.
Support this channel:
Buy a t-shirt:

Song: “Peter’s Wolf,” Danijel Zambo

Photo credits:
Michael Vadon: Thumbnail photo of Donald Trump
Gage Skidmore: 4:06, 4:47, 4:48, 4:54, 5:01, 5:13, 5:45
Steve Jurvetson: 3:20
Keith Allison: 2:10, 2:35, 4:30
Joella Marano: 5:02
watchwithkristin: 4:59
Siebbi: 2:30
Eva Rinaldi: 4:58, 5:52, 7:42
Tabercil: 5:19, 7:12
Reckless Dream Photography: 6:31 (Sean Combs)
rehes creative: 6:31(Sean Penn)
Dutch National Archives: 6:31(Sean Connery)
Martin Kraft: 3:08

Nguồn: https://dorifaucet.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dorifaucet.com/giao-duc/

25 Comments

 • Dan Hauer
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Bạn có muốn học lớp giao tiếp của Dan tại Hà Nội không? Mình đang tuyển sinh liên tục!
  Có đầy đủ thông tin trong video này: https://youtu.be/1OlnXIBMKNI

 • Tuấn Ngô
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  dm dan hauer

 • Thuy Hoang
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Anh Dan di ha Noi di

 • Thuy Hoang
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  wow

 • pro gaming
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Học tiếng Anh free;)

 • Thúy Nguyễn
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Đom na chum

 • luna- chan
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Giọng giống anh dũng senpai

 • Dũng Võ
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  8;20 no no no

 • Truoc Nguyen
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Dan hay dance

 • Mun Chan
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  2:57 đeo tai nghe vào và nghe sợ cực

 • Kiên Vũ Trần
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Welcome to English, bro!

 • hoan dinh dieu
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Chào đen

 • Anna SanSan
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  8:21

 • Phong Lê Thanh
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Ê Đen, Đen. Cười rụng rốn.

 • Penny Thanh Trang Le
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  “Cả 3 ông già”, ha ha.

 • Thương Hoàng
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Thanks!!!

 • phàt TV
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  24:59

 • Xuan Hoa TranSDM
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Hey Dance

 • Hoàng Dean
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Toang thật rồi. Cố nhớ thôi

 • OGGY EDITOR
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  sean baun

 • lazyskeleton91 - sans the skeleton
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  4:29 và 4:30
  Khác nhau hoàn toàn 🙂

 • thuong dr thuong
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Ông Dan ổng súc phạm huấn luyện viên VN đấy

 • nguyen diep
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Ông Alexander Graham Bell ko phát minh ra điện thoại

 • banana x helena
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  Maybe you are not on Youtube, and people hate you, but I'm still your fan. Your videos are very good and helped me a lot! Thank you for making videos!

 • My Dao
  Posted July 13, 2020 3:36 pm

  2:01 cả ba ông già

Leave a comment