MỌI TƯ VẤN, YÊU CẦU XIN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI: 093 8289 345
MỌI VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN TẠI
KẾ TOÁN BỆNH VIỆN

Bất kỳ doanh nghiệp nào hình thành cũng cần có kế toán để quản lý tài chính. Ngay cả bệnh viện cũng phải làm như vậy. Cách hạch toán ở bệnh viện và công tác kế toán ở bệnh viện có sự khác biệt nào so với các đơn vị khác. Chắc chắn một đơn vị phát sinh nhiều nghiệp vụ một ngày như bệnh viện thì sự hạch toán có một số đặc thù mà kế toán nào trước khi bước chân vào làm ở đây cũng cần có những lưu tâm.
Kế toán bệnh viện có 2 loại, kế toán bệnh viện công áp dụng kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán bệnh viện tư áp dụng kế toán doanh nghiệp.
Khi nhập hàng mua thuốc nhập kho (chú ý thuế suất khi mua thuốc là 5%). Căn cứ hóa đơn kế toán hạch toán:
Nợ 152, 156
Nợ 133
Có 331,111,112
Khi bán thuốc cho bệnh nhân hạch toán doanh thu:
Nợ 131,111,112
Nợ 333
Có 511
Hạch toán dịch vụ khám chữa bệnh:
Khi hạch toán lưu ý dịch vụ khám chữa bệnh không chịu thuế GTGT
Khi bệnh nhân đăng ký vào khám chữa bệnh thu tiền, hạch toán doanh thu
Nợ 111
Có 511
Hạch toán chi phí của bác sĩ khám chữa bệnh
Nợ 642,632
Có 334
Chi phí công cụ dụng cụ, tài sản cố định dùng khám chữa bệnh hạch toán
Nợ 627,642,632
Có 142,242,153
Xác định kết quả kinh doanh
Nợ 911
Có 632,642
Nợ 511
Có 911
Hạch toán lợi nhuận
Nợ 911
Có 421
Nếu lỗ ghi số âm ở 421
MỌI TƯ VẤN, YÊU CẦU XIN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI: 093 8289 345
MỌI VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN TẠI

Nguồn: https://dorifaucet.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dorifaucet.com/giao-duc/

1 Comment

  • thúy phạm phương
    Posted July 5, 2020 6:12 pm

    Làm video mà lồng nhạc thật khó chịu

Leave a comment