Qua Video, các bạn ôn, nhắc lại và khắc sâu kiến thức về dấu phẩy, các tác dụng của dấu phẩy trong câu và phân biệt, khắc sâu về dấu phẩy trong câu ghép với dấu phẩy trong câu đơn (Dấu phẩy ngăn cách thành phần trạng ngữ với CN, VN; dấu phẩy ngăn các các bộ phận cùng chức vụ trong câu)
+ Tác dụng của dấu phẩy trong câu:
1. Dấu phẩy ngăn cách thành phần trạng ngữ với CN và VN trong câu.
VD: Hôm qua, em về quê. (Hôm qua là trạng ngữ chỉ thời gian, em là chủ ngữ, về quê là vị ngữ)
2. Dấu phẩy ngăn cách các các bộ phận cùng chức vụ trong câu. (cùng chức vụ CN, cùng chức vụ VN)
VD1: Dấu phẩy ngăn cách các các bộ phận cùng chức vụ CN trong câu
-Hoa, Lan và em là học sinh xuất sắc. (Hoa, Lan và em là chủ ngữ, là học sinh xuất sắc là vị ngữ; Hoa, Lan và em là 3 bộ phận cùng chức vụ CN)
VD2: Dấu phẩy ngăn cách các các bộ phận cùng chức vụ VN trong câu
-Em quét nhà, nấu cơm và làm cỏ vườn. (Em là chủ ngữ, quét nhà, nấu cơm và làm cỏ vườn là vị ngữ; quét nhà, nấu cơm và làm cỏ vườn là các bộ phận cùng chức vụ VN)
3. Dấu phẩy ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
VD: Mặt trời lên, sương tan dần.(vế 1 : Mặt trời lên; vế 2 : sương tan dần; hai vế câu nối với nhau bởi dấu phẩy)
+ Mẹo phân biệt câu đơn và câu ghép khi có dấu phẩy.
– Lưu ý : Khi câu có dấu phẩy ngăn cách thành phần trạng ngữ với CN và VN trong câu thường thành phần trạng ngữ đầu câu chỉ thời gian, địa điểm, nơi chốn có chứa từ khi, ở, bằng, thành phần trạng ngữ là bộ phận trả lời cho câu hỏi : Vào thời gian nào ? Ở đâu ? Bằng gì ? Tại đâu ? Thành phần này không có đủ chủ ngữ và vị ngữ.

Nguồn: https://dorifaucet.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dorifaucet.com/tong-hop/

11 Comments

 • Toan Trần
  Posted July 14, 2020 7:50 am

  Thầy giáo

 • nam TRAN
  Posted July 14, 2020 7:50 am

  👍👍👍👍

 • Như TV
  Posted July 14, 2020 7:50 am

  Chữ của thầy đẹp phết 😊

 • nguyen ha
  Posted July 14, 2020 7:50 am

  cảm ơn thầy

 • king of fun_ VN
  Posted July 14, 2020 7:50 am

  oh so k lam a em hieu rui

 • Dragon 丶Gaming
  Posted July 14, 2020 7:50 am

  Mà mai tui thi r

 • Dragon 丶Gaming
  Posted July 14, 2020 7:50 am

  Tui thấy thầy giảng dễ hiểu lắm

 • Thanh Nguyễn
  Posted July 14, 2020 7:50 am

  Em thanh xem và đã hiểu bài rồi thầy ạ

 • Tra Tranthi
  Posted July 14, 2020 7:50 am

  Tui Thấy Thầy Giảng hay mà , và dễ hiểu

 • Vỹ chanel
  Posted July 14, 2020 7:50 am

  Thầy giáo giải thích nghe được và hiểu mà

 • Vỹ chanel
  Posted July 14, 2020 7:50 am

  Tôi thấy thầy giải thích cũng được mà

Leave a comment